Viktige aspekter i straffeloven

Straffeloven drar frem noen aspekt som er interessanne;

 • §17 omhandler NØDRETT. Nødretten sier at en handling som ellers ville vært straffbar er lovlig når det er for å redde liv, og helse, og handlingen kunne ikke avverges på annen rimelig måte. Skaderisikoen er større enn skaderisikoen ved handlingen.
 • §18 omhandler NØDVERGE. Nødverge sier at en handling som ellers ville vært straffbar er lovlig når den er foretatt for å avverge et ulovlig angrep, går ikke lenger enn nødvendig, og går ikke ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva angrepet krenker, og angriperens skyld. Nødverge kan utøves MOT offentlig myndighet hvis myndighetsutøvelsen er ulovlig og gjennomført forsettelig eller grovt uaktsomt.
 • §19 omhandler SELVTEKT. Selvtekt er at en handling som ellers ville vært straffbar er lovlig når den gjenoppretter en ulovlig endret tilstand OG det ville vært urimelig å måtte vente på myndighetenes bistand. Makt kan bare benyttes når rettskrenkelsen er åpenbar. Det er ikke lov å gå lenger enn forsvarlig.
 • §22 omhandler FORSETT. Forsett er at man begår et lovbrudd med hensikt og bevisst. Det er med forsett selv om man ikke viste at handlingen var ulovlig.
 • §23 omhandler UAKTSOMHET. Uaktsomhet er at man handler i strid med forsvarlig opptreden. At forutsetningene for en handling ikke var tilstede slik at man kan bebreides. Hvis handlingen er svært klandreverdig er uaktsomheten karakterissert som grov.
 • §24 omhandler UFORSETTELIG FØLGE. Uforsettelig følge er at en lovbryter har opptrådd uaktsom med hensyn til følgen, eller unnlatt å avverge følgen.
 • §25 omhandler FAKTISK UVITENHET. Faktisk uvitenhet er å bedømmes utfra sin oppfattelse av den faktiske situasjonen på handlingstidspunktet. Hvis uvitenheten er uaktsom straffes handlingen hvis den er straffbar. Ved selvforskyldt rus straffes personen som edru.
 • §26 omhandler RETTSUVITENHET. Rettsuvitenhet er å være uvitene om rettsregler, handlingen er straffbar når uvitenheten er uaktsom.
 • §196 omhandler PLIKT TIL Å AVVETGE ET STRAFFBART FORHOLD. Det er straffbart å IKKE søke å avverge en straffbar handling. Avvergingsplikten gjelder stort sett uten hensyn til taushetsplikten. Man er ikke pliktig hvis det kan være farlig for liv, helse eller velferd.
 • §287 omhandler FORSØMMELSE AV HJELPEPLIKT. Det er straffbart å unnlate å hjelpe en person som er i fare for å miste livet eller bli påført en betydelig skade på kropp og helse; så lenge man ikke utsetter seg for særlig fare eller oppofrelse. Videre plikter vi å avverge brann, oversvømmelse, spregning eller lignende ulykker som medfører fare for menneskelig eller betydelig skade på kropp og helse.
 • §288 omhandler HENSETTELSE I HJELPELØS TILSTAND. Det er straffbart å hensette en annen i en hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse. Man kan heller ikke unnlate å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand til noen man har en plikt å dra omsorg for.

 

Kontakt en advokat eller jurist for kvalifisert juridiskrådgiving.

Klikk her for advokatforeningen

Klikk her for jurist fobundet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s