Definisjon

Nødtaktikk er hva du skal gjøre når det verst tenkelige skjer; den korrekte handling ved en ulykke, skade, naturkatastrofe, væpnet trussel og andre potensielt farlige situasjoner. Nødtaktikk inkluderer nøddrill og livreddende førstehjelp.