Om oss

Nødtaktikk: Norge er en uavhengig privat utdanningainstitusjon bestående av personer med erfaring fra nødsituasjoner. Vi er ikke forbudet med hverken politi, brann -og redningsvesen eller ambulansetjenesten. Den letteste måten å forså oss på er å forstå hva vi tilbyr.

Vi tilbyr kurs innen nødtaktikk og livreddende førstehjelp over hele Norge. Vårt fokus er senario basert hvor deltagerne lærer hva man skal gjøre i utvalgte nødsituasjoner. For eksempel ved trafikk ulykker, leirras, og skoleskytinger. Kursdeltagerne vil lære å unngå nødsituasjoner, den beste nødtaktikk under nødsituasjonen, og aktuell livreddende førstehjelp for nødsituasjonen.

I Norge kommer nødetatene etter ca. 20 minutter etter at de er varslet, mens du venter vil du føle deg impotent, hjelpeløs og helt alene. Det finnes ikke noe verre enn å se på at noen dør. 113 vil gi råd og tips, men du må gjøre det. Vi gir deg akkurat den treningen du behøver. Enkle grep kan redde liv, og vi lærer deg disse grepene!

Vi tilbyr ikke det vanlige førstehjelpskurset med hjerte-lungeredning (HLR), stabilt sideleie og nakkestøtte. Vårt fokus er ikke begrenset til teknikktrening, men på situasjoner. Vi lærer deg akkurat hva du gjør ved utvalgte nødsituasjoner. Vi fokuserer på nødsituasjoner som jordskjelv, flom, vulkanutbrudd, tsunami, lahar, kidnapping, beskytning, skoleskyting, knivstikking og ran. Etter denne treningen vet du hva du skal gjøre. Gjennom å studere ulike nødsituasjoner og den relaterte nødtaktikk lærer du mer enn kun førstehjelp. Du vil lære hjerte-lungeredning, men du vil også lære hva du skal gjøre hvis du redder opp en bevisstløs person fra en elv. HLR er førstehjelp og nødtaktikk er drillen du følger sammen med HLR. Det er mer komplett å lære nødtaktikk enn bare førstehjelp.

Nordmenn reiser mer i dag enn tidligere. Følgelig må vi kunne mer om mer eksotiske nødsituasjoner. For eksempel er jordskjelv sjelden i Norge, men andre steder i verden er jordskjelv veldig vanlig. Siden mange nordmenn reiser på ferie til jordskjelvområder; f.eks. Hellas, Tyrkia og Italia. Kort tid tilbake kom et jordskjelv på 6.7 R på øya Kos i Hellas og en nordmann fikk en mur over seg og han måtte amputere føttene (artikkel). Det skjer ikke ofte, men det skjer. Eksempelvis lærer vi ut god nødtaktikk ved jordskjelv som korrekt nøddrill og livreddende førstehjelp knyttet opp mot de vanligste jordskjelvskadene. Korrekt handling reduserer sjansen for skade og død.

Våre kurs er rettet direkte mot mannen i gata. Vi lærer bort en sunn sivil beredskap med korrekt nødtaktikk. Vi forbereder mannen i gata på nødsituasjoner hvis de skulle oppstå.

Vi er ikke en konkurrent til hjelpeorganisasjonene, vi oppfordrer våre kursdeltagere til å bli medlem av Røde kors hjelpekorps.