Om oss

Nødtaktikk Norge er en uavhengig utdanningsinstitusjon som tilbyr kurs i nødtaktikk, grunnleggende miljøterapi og livreddende førstehjelp. Vi setter søkelys på senario-basert trening, slik at deltagerne kan lære hva man skal gjøre i utvalgte nødsituasjoner.

Vi dekker også en rekke ulike nødsituasjoner, som jordskjelv, flom, vulkanutbrudd, tsunami, lahar, kidnapping, beskyttelse, skoleskyting, knivstikking, PLIVO og ran. Vårt mål er å gi mannen i gata den nødvendige beredskapen og kunnskapen til å håndtere nødsituasjoner på en sikker og effektiv måte.

Vi er ikke en konkurrent til hjelpeorganisasjonene, og oppfordrer våre kursdeltagere til å bli medlem av Røde Kors hjelpekorps.