TACMED: OSLO

TACMED Seminar i Oslo

«Du kan være til hjelp – Du kan alltid gjøre noe – Du kan føle deg trygg»

Lørdag 29. februar 2020, 09.00 til 17.00

Pris: 2300 kr

Hva er TACMED?

TACMED er en forkortelse for taktisk medisin. Taktisk medisin er en spesialisert del av medisinen som fokuserer på taktiske situasjoner hvor liv er i umiddelbar fare.

Hva lærer du?

Taktisk medisin fokuserer på den førstehjelp som må til for å redde liv i taktiske situasjoner. Spesielt viktig er rask transport av skadde til lege og sykehus, stoppe ekstremitets blødninger og behandling av luftveiene.

Det trenes intensivt på skader relater til ekstremitets blødninger, blødninger i lyske/armhule, blødninger hvor kompress ikke fungerer (eks. stikkskade i mage), spennings pneumothorax og luftveivansker. Et av redskapene vi benytter i TACMED som ikke er så vanlig innen vanlig førstehjelp er tourniquet (TQ) og hemostatiske agenter.

Det er vanlig å tenke seg bruk av taktisk medisin i situasjoner preget av vold. I Norge tenkes det spesielt på PLIVO-situasjoner; pågående livstruende vold. I kursene til Nødtaktikk Norge lærer vi ut taktiske løsningsforslag i PLIVO situasjoner som er justert for sivile.

TACMED har to typer førstehjelp, selvhjelp og «buddy-care». I våre seminar lærer vi ut hvordan man praktisk og enkelt utfører begge typer førstehjelp på aktuelle skader; hovedsakelig kontroll av blødning.

Det er klart at taktisk medisin kan sees som en forlengelse av Tactical Combat Casualty Care (TCCC), vår undervisning er ikke et unntak. Forskjellen er at vi fokuserer på sivil og ikke militært.

For hvem:

Alle som ønsker å vite hva de skal gjøre i taktiskesituasjoner. Seminaret er skreddersydd for å gi kunnskap om de korrekte valgene for å redde liv!

18

 

Aldersgrense:

Våre seminar er åpne for alle som vil føle seg trygge og beskytte seg selv og sine kjære.  Mye av den kunnskap som formidles er ment for svært vanskelige situasjoner med krevende avgjørelser under ekstreme forhold. Aldersgrensen er satt til 18 år siden at mange av teknikkene som læres ut er avanserte med konsekvenser og krever et voksent sinn. Hvis sammen med foresatt kan man være 16 år. Nødtaktikk Norge forbeholder oss retten til å avvise personer fra å delta på seminaret uten begrunnelse.

Ansvarsfraskrivelse

Alle som deltar på seminar i vår regi tar selv det fulle ansvar hvis kunnskap vi formidlet blir benyttet. Kunnskapen ved våre seminar er av en veiledende karakter. Gjennom å delta på våre seminar bekrefter du vår ansvarsfraskrivelse. 

monte

Sted: Montebello, Husebybakken 28b, 4. etasje. 9 minutter fra Oslo sentrum med t-banelinje 3.

Foreleser: 

nilsbl

Nils Volden er utdannet taktisk paramedic i Mexico, daglig leder for Nødtaktikk Norge og er spesialrådgiver for World Federation for Emergency Tactics. Nils har hovedfag i helsefag fra NTNU.

Informasjon/påmelding:

John Larsen, Seniorrådgiver, Nødtaktikk Norge

Telefon: 928 28 793

larsen@emergencytactics.com  

______________________________________________________________________

Sist oppdatert 04.01.2020