Generelt

Ved akutte nødsituasjoner hvor det er fare for liv og skade er vi forpliktet til å hjelpe; minimum er livreddende førstehjelp og varsle nødetatene.

telefon

Nødtaktikk innebærer å forberede seg FØR en nødsituasjon opptrer (forebygge), begrense skade under nødsituasjonen og gjenopprette et vanlig liv raskest mulig etter. Det er ikke et spørsmål om nødsituasjoner vil skje, men når de kommer.

Nødtaktikk i praksis

Nødtaktikk er å vite hva man skal gjøre i nødsituasjoner, og gjøre det! I en nødsituasjon vil en person trent i nødtaktikk ta kontroll over situasjonen for å avgrense skade FØR nødetaten ankommer. Når en nødetat kommer til unnsetning, vil de ta over ledelsen; etter en beskrivende situasjonsrapport. Hvis nødetaten ønsker fortsatt assistanse er man forpliktet til å fortsette å hjelpe. Det er normalt å skille mellom to typer nødoperasjoner: Pågående livstruende vold (PLIVO) og ulykker/ redning under ekstreme forhold. En spesialist i nødtaktikk er trent i begge

ems2

Trening

Det er viktig å trene på nødtaktikk ved ulike typer av nødsituasjoner, og lære standard nød prosedyrer. Enkelte nødsituasjoner som brann og bilulykker er relativt vanlig, mens vulkanutbrudd, snøskred og jordskjelv er mer stedsavhengige. Det er anbefalt med en generell innføring i de fleste nødscenerio, men et treningsfokus på de mest relevante. For eksempel, snøskred i Afrika er ikke særlig vanlig, akkurat som jordskjelv er i Norge, men folk reiser mye. Folk fra Afrika flytter til Norge, og nordmenn reiser til jordskjelvutsatte områder på ferie. Dagens mobilitet gjør at vi må forberede oss på mer enn tidligere.

160417174703-10-ecuador-earthquake-0417-super-169

Nødtaktikk Atferd

Oppstår akutte hendelser vet du hva du skal gjøre for å begrense skade og redde liv. En person trent i nødtaktikk er RASK, HANDLER, TYDELIG (autoritær), LEDER og gir NØDVENDIGE ordre til andre. Nødtaktikk fokuserer på å sikre et område/skadested (hindrer nye ulykker; indre sperring), gi nødvendig livreddende førstehjelp/slukking, sørge for orden, evaluasjon, selvbeskyttelse, mottak av nødetater, og sperring av område (konservere område; ytre sperring).