Kurs

Utdanningsplan

All undervisning er seminarbasert. Utdanningsplanen frem til grunnkurs i Taktisk førsterespondent, «Tactical First Responder» kan sees i illustrasjonen under.

pptDD66.pptm [Lagret automatisk]

Utdanningsforløpet begynner med at man tar B.TAC seminaret. Dette er et Basic seminar i nødtaktikk. Noe som betyr at dette er en generell innføring i tematikk relatert til nødtaktikk. Du vil her lære de fire søylene med Førstehjelp, Selvforsvar, Taktiske atferdsvalg og Sikkerhetsdriller. Saminaret er fullt av informasjon om hva du skal gjøre i ulike situasjoner for å avverge fare og for å redde liv. Fokuset ligger på hva du skal gjøre FØR ambulanse, brannvesen og politi. Dette er en samling av nøkkelferdigheter. Det er viktig å være klar over at dette ikke er et rent førstehjelpskurs. Førstehjelp er kun en del av dette seminaret.

Etter B.TAC følger seminaret M.TAC. Dette er mellomnivå seminaret i nødtaktikk. I utgangspunktet er dette nesten akkurat det samme som B.TAC, men mer avansert og med dypere forklaringer og henvisninger til forskning og empiri.

Så følger A.TAC seminaret. A.TAC. seminaret er videregående nødtaktikk. Dette er det avanserte seminaret i nødtaktikk. Her blir mengder av nødsituasjoner gjennomgått i detalj og relevant nødtaktikk forklart og drillet. Målet er at du skal både vite og kunne hva du skal gjøre i mengder av situasjoner som måtte oppstå. Ikke bare hjemme i Norge, men også i utlandet.

Etter A.TAC. følger B.TFR. Dette er seminaret som gir diplomet som Basic Tactical First Responder. Ved fullført dette seminaret så er man ferdig med grunnutdannelsen i taktisk førsterespondent. Dette seminaret er senario og praktisk rettet. Det vil bli gjennomgått ulike nødsituasjoner og nøddrillene blir så terpet på i stressede situasjoner. Ulike sentrale aspekter fra nødtaktikken vil bli trent på. Denne samlingen er fyllt av action og lærdom for livet.

20180722_160036

Nødtaktikk: Norge bygger en trygg fremtid stein for stein

______________________________________________________________________

Opplæring i nødtaktikk

Vi tilbyr ulike typer kurs i nødtaktikk. Noen kurs er korte, men andre er lengre. Vi tilbyr tema samlinger som for eksempel førstehjelp, skoleskyting, kidnapping, taktisk førsteresponder utdannelse, instruktørutdannelse og spesialistkurs i ulike typer nødsituasjoner som for eksempel jordskjelv, vulkanutbrudd og trafikalehendelser.  

Utdanningspyramiden

Utdanningspyramiden forteller noe mer hva vi tilbyr av kurs og seminar. Fullfører du alle fire seminar i nødtaktikk vil du tildeles et diplom «Grunnkurs i nødtaktikk» og uteksamineres som Taktisk førsterespondent nivå 1, «Basic Tactical First Responder«. Så føler de andre nivå med videregående, spesialist og instruktørnivå. 

Vi arrangerer også kurs i nødtaktikk med praktisk livreddende førstehjelp som sammenfaller med distinkte nødsituasjoner. Hovedfokuset er på situasjoner med fare for liv og helse. Kursene er skreddersydd for Norge og hvor nordmenn ferierer. Dette er ikke et tradisjonellt førstehjelpskurs, dette er et kurs i nødtaktikk med tilhørende situasjonsbasert førstehjelp og nøddriller. Kurs arrangeres i hele Norge.

_________________________________________________________________

I 2018/2019 tilbyr vi følgende kurs:

Neste kursoppstart: MARS 2019

Detaljert kursplaner:

2 dagers kurs i nødtaktikk

natur

Naturskapte situasjoner med fare for liv

liv

 

Menneskeskapte situasjoner med fare for liv

første

Essensiell førstehjelp i situasjoner med fare for liv 2018

3 timers kurs i førstehjelp

foreldre

For foreldre og besteforeldre

pensjonist

For pensjonister

NB! Timeplanen vil variere med hvor kurset holdes. Aktuelle nødsituasjoner vil prioriters foran mindre aktuelle. (Jordskjelv er mindre sannsynlig enn snøskred i Norge). Oppdatert timeplan presenteres FØR påmelding.

Påmeldingsskjema til seminar