Kurs

Utdanningsplan

All undervisning er seminarbasert. Utdanningsplanen frem til grunnkurs i Taktisk førsterespondent, «Tactical First Responder» kan sees i illustrasjonen under.

pptDD66.pptm [Lagret automatisk]

Utdanningsforløpet begynner med at man tar B.TAC seminaret. B.TAC er en generell innføring i nødtaktikk. Sentralt er de fire søylene med førstehjelp, selvforsvar, taktiske atferdsvalg og sikkerhetsdriller. Fokuset ligger på hva du skal gjøre FØR ambulanse, brannvesen og politi kommer. Dette ikke er et rent førstehjelpskurs siden førstehjelp er kun en del av dette seminaret.

Etter B.TAC følger seminaret M.TAC, A.TAC for så å ta B.TFR. Ved fullført B.TFR vil man kvalifisere for diplomet som Basic Tactical First Responder; Taktisk førsterespondent. Denne utdanningsløpet er fylt av senario trening og svært praktisk rettet. Øving foregår i stressede situasjoner.

20180722_160036

Nødtaktikk: Norge bygger en trygg fremtid stein for stein

______________________________________________________________________

Opplæring i nødtaktikk

Vi tilbyr ulike typer kurs i nødtaktikk. Noen kurs er korte, men andre er lengre. Vi tilbyr tema samlinger som for eksempel førstehjelp, skoleskyting, kidnapping, taktisk førsteresponder utdannelse, instruktørutdannelse og spesialistkurs i ulike typer nødsituasjoner som for eksempel jordskjelv, vulkanutbrudd og trafikalehendelser.  

Utdanningspyramiden

Utdanningspyramiden forteller noe mer hva vi tilbyr av kurs og seminar. Fullfører du alle fire seminar i nødtaktikk vil du tildeles et diplom «Grunnkurs i nødtaktikk» og uteksamineres som Taktisk førsterespondent nivå 1, «Basic Tactical First Responder«. Så føler de andre nivå med videregående, spesialist og instruktørnivå. 

Vi arrangerer også kurs i nødtaktikk med praktisk livreddende førstehjelp som sammenfaller med distinkte nødsituasjoner. Hovedfokuset er på situasjoner med fare for liv og helse. Kursene er skreddersydd for Norge og hvor nordmenn ferierer. Dette er ikke et tradisjonellt førstehjelpskurs, dette er et kurs i nødtaktikk med tilhørende situasjonsbasert førstehjelp og nøddriller. Kurs arrangeres i hele Norge.

_________________________________________________________________

I 2018/2019 tilbyr vi følgende kurs:

Neste kursoppstart: MARS 2019

Detaljert kursplaner:

2 dagers kurs i nødtaktikk

natur

Naturskapte situasjoner med fare for liv

liv

 

Menneskeskapte situasjoner med fare for liv

første

Essensiell førstehjelp i situasjoner med fare for liv 2018

3 timers kurs i førstehjelp

foreldre

For foreldre og besteforeldre

pensjonist

For pensjonister

NB! Timeplanen vil variere med hvor kurset holdes. Aktuelle nødsituasjoner vil prioriters foran mindre aktuelle. (Jordskjelv er mindre sannsynlig enn snøskred i Norge). Oppdatert timeplan presenteres FØR påmelding.

Påmeldingsskjema til seminar