WFET

Her finner du informasjon om verdensforeningenen til nødtaktikk, World Federation for Emergency Tactics.

cropped-cropped-skjema-gronn-revidert-tactics.jpg
tino
WFET President Konstantino Dimitropoulos

Presidenten i WFET er Konstantino Dimitropoulos. Han er valgt for perioden 2018 – 2020. Dimitropoulos kommer fra Australia og er veldig fokusert på å endre fokuset innen den tradisjonelle førstehjelpen til å inkludere en mer dynamisk og virkelighetsenær førstehjelp og inkludere nøddriller i opplæringen. Den klassiske «First Responder» utvikler seg til å bli en mer «Tactical First Responder». Akkurat som Paramedic beveger seg mot å bli mer Tactical Paramedic. En av kjernesakene til WFET er å inkludere realisme i nødsituasjoner. Husk ingen nødsituasjon er lik, og ingen nødrespons vil derfor være like.

Vår direktør Nils Volden i Nødtaktikk Norge var president i WFET (2016-2017).