TACPSY: OSLO

Krisepsykologi seminar i Oslo

«Du kan være til hjelp – Du kan alltid gjøre noe – Du kan føle deg trygg»

Søndag 01. mars 2020, 09.00 til 17.00

Pris: 2300 kr

Hva er TACPSY?

TACPSY er en forkortelse for taktisk psykologi. Taktisk anvendt krisepsykologi er en spesialisert del av psykologien som fokuserer på taktiske situasjoner hvor personer har behov for akutt psykologisk hjelp. Normalt benevnes dette som krisepsykologi. I våre seminar benytter vi taktiske scenarioer og da er ordet taktisk anvendt krisepsykologi mer korrekt.

Hva lærer du?

Krisepsykologi fokuserer på mental førstehjelp. Du vil lære å møte vanskelige situasjoner som en type selvhjelp. Videre vil du lære å ta vare på personer som er i en krisesituasjon. Eksempel på dette er en åperson som har blitt ranet, skadd eller har opplevd sterke inntrykk. Du vil også lære å roe opphetede situasjoner.

TACPSY seminaret er svært scenario basert. Du vil lære teknikker og øyeblikkelig omsette dem i praksis. Praksis vil først skje i klasserom og senere i taktiske scenario. Ved seminarets slutt vil du ha lært et nyttig redskap.

For hvem:

Alle som ønsker å vite hva de skal gjøre i taktiskesituasjoner. Seminaret er skreddersydd for å gi kunnskap om de korrekte valgene for å redde liv!

18

Aldersgrense:

Våre seminar er åpne for alle som vil føle seg trygge og beskytte seg selv og sine kjære.  Mye av den kunnskap som formidles er ment for svært vanskelige situasjoner med krevende avgjørelser under ekstreme forhold. Aldersgrensen er satt til 18 år siden at mange av teknikkene som læres ut er avanserte med konsekvenser og krever et voksent sinn. Hvis sammen med foresatt kan man være 16 år. Nødtaktikk Norge forbeholder oss retten til å avvise personer fra å delta på seminaret uten begrunnelse.

Ansvarsfraskrivelse

Alle som deltar på seminar i vår regi tar selv det fulle ansvar hvis kunnskap vi formidlet blir benyttet. Kunnskapen ved våre seminar er av en veiledende karakter. Gjennom å delta på våre seminar bekrefter du vår ansvarsfraskrivelse. 

monte

Sted: Montebello, Husebybakken 28b, 4. etasje. 9 minutter fra Oslo sentrum med t-banelinje 3.

Foreleser: 

nilsbl
Nils Volden

Nils Volden er utdannet taktisk paramedic i Mexico, daglig leder for Nødtaktikk Norge og er spesialrådgiver for World Federation for Emergency Tactics. Nils har hovedfag i helsefag fra NTNU.

Informasjon/påmelding:

John Larsen, Seniorrådgiver, Nødtaktikk Norge

Telefon: 928 28 793

larsen@emergencytactics.com