Rådgiver

Geir Moen Berge er tilknyttet Nødtaktikk Norge som rådgiver siden mai 2019.

Tidligere har Berge arbeidet Bl.a. for Oslo kommune, NAV, Universitets sykehuset Nord Norge, Oslo universitetssykehus, Lovisenberg sykehus og Haukeland sykehus. Hovedfokuset i hans 25 år lange karriere er innen psykisk helsearbeid hovedsakelig innen psykiatri, rus og oppfølging av individer og grupper som av ulike grunner har falt utenfor i samfunnet. Berge har hatt stillinger som veileder, miljøterapeut og andre konsulentstillinger rundt om i landet og har i tillegg hatt flere tillitsverv.

Akademisk har Berge en universitets bakgrunn innen pedagogikk, organisasjons psykologi, Coaching og konfliktbehandling. Han har videre mye videreutdanning innen veiledning, konflikthåndtering/-forebygging, førstehjelp, sikkerhet og brannvern.