Seniorrådgiver

John Larsen er tilknyttet Nødtaktikk Norge som seniorrådgiver siden 1. mai 2018.

Han har bred erfaring og kompetanse innen sikkerhet, informasjonssikkerhet og allmen kriseberedskap. Hans spesialområde er blant annet stressreaksjoner, traumer, og psykologiske mekaninsmer i kriser. Han har solid kunnskap innen fagområder som avhengighet, fobier, traumer, debrief og emosjonsfokuserte terapiformer.

Videre har han erfaring med arbeid innen krisepedagogikk og arbeid med dialog og konflikthåndtering, samt gatemegling med fokus på vold og konflikter. Ut over dette har Larsen detaljkunnskap innen sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr og kurset som sikkerhetspersonell på skip og som vekter. På fritiden er han ivrig turgjenger, kjører motorsykkel og praktiserer kampsport.