Generellt

 

Ved akutte nødsituasjoner hvor det er fare for liv og skade er vi forpliktet til å hjelpe. En minimums hjelp er livreddende førstehjelp og varsle nødetatene.

telefon

Nødtaktikk innebærer å forberede seg FØR en nødsituasjon opptrer (forebygge), begrense skade under nødsituasjonen og gjenopprette et vanlig liv raskest mulig etter. Det er ikke et spørsmål om det vil skje, men om når det vil skje.

Nødtaktikk i praksis

Nødtaktikk er å vite hva man skal gjøre i nødsituasjoner, og gjøre det! I en nødsituasjon skal en person trent i nødtaktikk ta kontroll over situasjonen for å avgrense skaden FØR nødetaten ankommer. Når en nødetat kommer til unnsetning vil de ta over ledelsen; etter en beskrivende situasjonsrapport. Hvis nødetaten ber om fortsatt assistanse er man ikke dimittert. Det er normalt å skille mellom to typer nødoperasjoner: Pågående voldelig kriminell atferd, og ulykker/ redning under ekstreme forhold. En spesialist i nødtaktikk er trent i begge.

ems2

Trening

Det er viktig å trene på nødtaktikk ved ulike typer av nødsituasjoner, og lære standard nødprosedyrer. Enkelte nødsituasjoner er mer vanlige og andre utenkelige; stedsavhengige. Brann og bilulykker er relativt vanlig overalt, men vulkanutbrudd, snøskred og jordskjelv kan variere mye. Det er anbefalt med en generell innføring i de fleste nødscenerio, men ha et treningsfokus på de mest relevante. For eksempel, snøskred i Afrika er ikke særlig vanlig, akkurat som jordskjelv er i Norge. Men folk beveger seg mer i dag enn tidligere. Folk fra Afrika flytter til Norge, og nordmenn reiser til jordskjelvutsatte områder på ferie. Dagens mobilitet gjør at vi må forberede oss på mer enn tidligere.

160417174703-10-ecuador-earthquake-0417-super-169

Nødtaktikk Atferd

Oppstår det akutte hendelser vet du akkurat hva du skal gjøre for å begrense skade og redde liv. En person trent i nødtaktikk er RASK, HANDLER, TYDELIG (autoritær), LEDER og gir NØDVENDIGE ordre til andre. Nødtaktikk fokuserer på å sikre et område/skadested (hindrer nye ulykker; indre sperring), gi nødvendig livreddende førstehjelp/slukking, sørge for orden, evaluasjon, selvbeskyttelse, mottak av nødetater, og sperring av område (konservere område; ytre sperring).